14 srpna, 2022

Bezpečnost dnešních salónů

Dnes více než kdy jindy musíme věnovat zvláštní pozornost tématu bezpečnosti a čistoty prostředí, ve kterém žijeme a které navštěvujeme, jako jsou např. kanceláře, obchody, kosmetické salóny.

Při jakékoli každodenní činnosti, i té nejbanálnější, kterou se zabýváme, musíme být zodpovědní za to, aby nás nepřepadla další nová vlna pandemie.

Z tohoto důvodu musíme vytvořit takový salón, který by byl co možná nejvíce 100% safe, kde se každý pohyb provádí vědomě a především naprosto bezpečně.

Prvním krokem je v každém případě předběžná analýza případných prostor, kde dochází k akumulaci osob, bran bez obsluhy a tras, kde je riziko shromažďování.

Po analýze stavu uvnitř salónu je třeba vymyslet a přeorganizovat fyzický pracovní prostor a prostor, kde dochází k akumulaci osob (případné prostory, kam se personál přemísťuje na obědovou pauzu nebo kam chodí odpočívat). Tím samým způsobem se musí zkontrolovat vstupy a všechny místa mimo pracovní prostor, kde by mohlo docházet ke shromažďování osob.

Obecně je riziko v salónech nízké, protože příslušné normy stanoví nutnost zorganizovat jednotlivé schůzky a termíny tak, aby se vyloučilo nahromadění více klientů najednou. Důležitá je rovněž reorganizace pracovních směn tak, aby nebylo uvnitř salónu příliš mnoho zaměstnanců a především aby byl vypracován plán pro krizové řízení salónu a pro případ pandemie.

Zaměstnanci musí projít kvalifikovaným školením v rámci Safety a GDPR, aby si byli vědomi všech možných rizik.

Konečně pak pro salón 100% chráněný před jakýmkoliv případným zdravotním ohrožením je základem používání speciálních prostředků, pokud chce být takový salón naprosto bezpečný a dokonale v souladu s předpisy. Ochranné štíty a helmy jsou dva ideální prostředky nejen pro osobní ochranu kadeřníka, ale rovněž pro ochranu klienta. Důležité jsou také takové prostředky, které umožňují sanifikaci a dezinfekci osobních předmětů klienta, vzduchu a používaných pracovních nástrojů. Kruh se pak uzavírá používáním separátorů mezi mycími mísami tak, aby se mezi klienty vytvořil odstup.

Všechna tato pravidla je nutno do budoucna z hlediska 100% safe dodržovat.

 

Zjisti více o všech produktech 100% safe salon future: https://maletti.it/cs/safe100