Hodnoty a udržitelnost

V posledních letech se skupina Maletti rozhodla investovat do technologických projektů zaměřených na udržitelnost a věnovat tak maximální pozornost budoucnosti naší planety, a tím i blahobytu budoucích generací. V roce 2022 byly na trh uvedeny nové ekologické produktové řady založené na používání dřeva s certifikátem FSC. Certifikace byla podmíněna tím, aby se celý proces realizace výrobků řídil udržitelnými systémy, při zachování vysoké kvality, kterou se značka vždy vyznačovala.

 

Jednou ze základních hodnot skupiny Maletti je přispívat k budování udržitelné budoucnosti pro všechny, pracovat s nasazením a obětavostí na snižování dopadu výroby a pracovních činností na životní prostředí obecně a prosazovat model udržitelného rozvoje.

 

Za účelem dosažení tohoto cíle se oddělení výzkumu a vývoje neustále zabývá hledáním materiálů s nízkým dopadem na životní prostředí nebo získaných za využití přírodního odpadu, s vynikajícími technickými vlastnostmi, přičemž upřednostňuje partnerství s dodavateli, kteří sdílejí stejné hodnoty, pokud jde o ekologickou udržitelnost.

 

V průběhu let společnost Maletti přijala politiku ekologické udržitelnosti v oblasti designu a výroby, logistiky i správy samotných prostor.

Design a Výroba

Nábytek Maletti představuje exkluzivitu, pohodlí a funkčnost v ekologické formě, při zachování veškerých potřeb a požadavků zákazníků.

 

Materiály

V poslední době byla představena nová zcela ekologická řada, která využívá vícevrstvé dřevěné konstrukce s certifikátem FSC.

 

Konstrukce mycích boxů je vyrobena ze dřeva z ekologicky udržitelného lesního hospodářství. Panely imitují efekt jilmového dřeva se strukturou podobnou dubu; povrchová úprava je výsledkem rozsáhlého výzkumu a pečlivého řemeslného zpracování detailů.

 

Certifikace FSC zaručuje udržitelný dodavatelský řetězec, tj. dodržování určitých standardů environmentální, sociální a ekonomické udržitelnosti v celé dodavatelské síti, počínaje výrobcem, přes distributora až po přímého dodavatele, společnost Maletti.

This content is blocked.
Click here to change your Cookies' preferences.

Hodnoty a udržitelnost

Značka neustále hledá nové ekologické materiály. V současné době používá speciální ekologickou tkaninu Skay Evida, která se skládá z 80 % z recyklovatelného a přírodního materiálu.

 

Patentované systémy společnosti Maletti, jako je například nový přerušovač provzdušňování, jsou navrženy tak, aby zaručovaly výraznou úsporu vody, a snižují spotřebu vody z 30 % na 70 % při každém mytí, tj. úsporu přibližně 7 litrů za minutu.

 

Při výrobě mycích boxů bylo upuštěno od používání plastů a nově se začaly používat dřevěné rámy.

 

Úsporu energie zajišťují systémy LED podsvícení integrované v zrcadlech a inovativní řídicí jednotky mycích boxů s nízkou spotřebou energie, které zajišťují menší zahřívání okolního prostředí.

 

V roce 2023 byla navržena nová křesla založená na použití tuhého polyuretanu, který umožňuje odstranit vnitřní ocelovou konstrukci a zároveň křesla odlehčuje.

 

Když je třeba křeslo zlikvidovat, železná konstrukce se již nemusí oddělovat od měkkého polyuretanu, ale zlikviduje se celá, což snižuje náklady.

 

Do Budoucna:

V rámci strategických aktivit plánovaných společností Maletti budou otevřeny nové výrobní prostory pro vývoj křesel s využitím inovativních pěnových technologií.

Logistika a sídlo společnosti

Transport

Politika vozového parku společnosti počítá s používáním hybridních a elektrických vozidel, což podporuje snižování emisí CO2. Tato volba je součástí strategického plánu, v jehož rámci se skupina zavázala k neustálému zlepšování výroby a interních procesů obecně, aby pomohla zmírnit dopady změny klimatu a podpořila udržitelný a odpovědný hospodářský rozvoj.

Sídlo

Investice společnosti Maletti směřují do digitalizace interních i front-office procesů s cílem zlepšit efektivitu a účinnost činností a vztahů se zákazníky a dodavateli. Mezi iniciativy přijaté za tímto účelem patří používání ekologicky šetrných tonerů do tiskáren při současném co největším snížení objemu výtisků.

V prostorách společnosti Maletti se rovněž provádí tříděný sběr odpadu.

V průběhu roku 2023 se v sídle skupiny plánuje instalace fotovoltaického systému, který bude vyrábět čistou energii a sníží závislost na tradičních zdrojích energie, čímž se zlepší energetická autonomie sídla.

SPOLUPRACUJTE S NÁMI

SPOLUPRACUJTE S NÁMI

Již více než 85 let je Maletti referenční značkou na trhu s nábytkem pro kadeřnické salony. Díky celosvětovému zastoupení ve 108 zemích a díky rozsáhlé síti certifikovaných partnerů je Maletti jedničkou ve svém oboru.

Přidejte se k našemu týmu a zjistěte, jak můžete přispět k růstu společnosti, která je již mnoho let motorem inovací a designu ve svém odvětví. Společně s námi pozvednete dokonalost na novou úroveň.