CLASSIC COLLECTION

design PHILIPPE STARCK

STARCK firma

Classic Collection

První spolupráce se Starckem spadá do roku 1988 a vede k realizaci řady „Classic“, prvního úspěchu ve světě designu, kterého společnost Maletti dosáhla a stala se tak první firmou v daném oboru na světě, která použila termín BEAUTY-DESIGN. Klasická střídmost a moderní strohost jsou dvě vlastnosti, které tuto kolekci odlišují od ostatních. Podnět k inovaci postupu a produktu, podporovaný hlavní myšlenkou, že umění a technologie jsou neoddělitelné, stál u zrodu této kolekce, která tak radikálně změnila způsob pojímání Beauty Designu. Nejedná se běžná jednoduchá křesla a zrcadla, ale o skutečná současná umělecká díla.
„Podnět k inovaci postupu a produktu, podporovaný hlavní myšlenkou, že umění a technologie jsou neoddělitelné, stál u zrodu této kolekce, která tak radikálně změnila způsob pojímání Beauty Designu.“

Návrhář kolekce:

Philippe Starck