Kolekce
Classic collection Philippe Starck

První spolupráce se Starckem spadá do roku 1988 a vede k realizaci řady „Classic“, prvního úspěchu ve světě designu, kterého společnost Maletti dosáhla a stala se tak první firmou v daném oboru na světě, která použila termín BEAUTY-DESIGN.
Klasická střídmost a moderní strohost jsou dvě vlastnosti, které tuto kolekci odlišují od ostatních. Podnět k inovaci postupu a produktu, podporovaný hlavní myšlenkou, že umění a technologie jsou neoddělitelné, stál u zrodu této kolekce, která tak radikálně změnila způsob pojímání Beauty Designu.
Nejedná se běžná jednoduchá křesla a zrcadla, ale o skutečná současná umělecká díla.

„Podnět k inovaci postupu a produktu, podporovaný hlavní myšlenkou, že umění a technologie jsou neoddělitelné, stál u zrodu této kolekce, která tak radikálně změnila způsob pojímání Beauty Designu.“

Philippe Starck
Designéři

Philippe Starck

Philippe Starck, jediný návrhář, který dosáhl „statutu rockstar“, je génius zahrnovaný pochvalami, ale ve stejné míře vyvolává i polemiky. Starck, moderní, přesto velmi nedůvěřivý k pokroku, opatrný, „self promoting“, přesto opovrhující tiskem. Vytvořil celé designové impérium na základech plodných kontrastů. Design Philippa Starcka překračuje hranice nejrůznějších žánrů a vzdoruje všem tradičním zařazením: od chic hotelů v New Yorku až po kartáčky na zuby. Podle Starcka je tvorba krásných předmětů a struktur pouze potenciálním vedlejším produktem jeho nejvyššího poslání, a to je vytvořit poctivý a „láskyplný“ design, který bude respektovat své uživatele.