Classic collection

Philippe Starck

První spolupráce se Starckem spadá do roku 1988 a vede k realizaci řady „Classic“, prvního úspěchu ve světě designu, kterého společnost Maletti dosáhla a stala se tak první firmou v daném oboru na světě, která použila termín BEAUTY-DESIGN.
Klasická střídmost a moderní strohost jsou dvě vlastnosti, které tuto kolekci odlišují od ostatních. Podnět k inovaci postupu a produktu, podporovaný hlavní myšlenkou, že umění a technologie jsou neoddělitelné, stál u zrodu této kolekce, která tak radikálně změnila způsob pojímání Beauty Designu.
Nejedná se běžná jednoduchá křesla a zrcadla, ale o skutečná současná umělecká díla.

Zjistit více

Modern collection

Philippe Starck

V roce 1989 vymyslel Philippe Starck první vlastní kolekci zařízení pro kadeřnické salóny. Od tohoto historického data se radikálně změnil způsob pojetí Beauty Designu.
Nejedná se již o běžná jednoduchá křesla a zrcadla, ale o současná umělecká díla. Jedná se o jednotlivé prvky celého systému, kdy každý tento prvek má vlastní duši, vrací salónu jeho primární poslání, to znamená místo setkání tvůrce a jeho klienta.

Zjistit více